Formalització del tràmit

1

LA MEVA MODALITAT D'ADSCRIPCIÓ

     Les vies o modalitats d’inscripció al «Cens del Poble Català» són quatre: Generació Primera, Filiació, Matrimoni i Naturalització. Cadascuna d’aquestes vies s’associa amb uns requisits determinats que cal certificar amb la documentació pertinent. Seguiu les indicacions del botó de l'assistent de més avall per trobar la vostra via d'inscripció al Cens i la documentació que haureu de presentar.

2

LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

    Assegureu-vos que no us falta cap document i que tots són originals. No envieu cap document escanejat. També haureu de signar i lliurar el document de protecció de dades, i el document de reconeixement de la Nació Cultural Catalana.  Si us manca algun document, podeu demanar-lo per tràmit presencial o telemàtic al registre civil o a l'ajuntament.

3

EL TRÀMIT

    Els encarregats de fer el registre i donar fe de la documentació són els fedataris dels cens. Contacteu-hi, acordeu un dia i feu el tràmit presencial. També us podeu inscriure als punts de cens. A la pàgina Fedataris hi trobareu un llistat i un mapa amb els fedataris i punts de cens disponibles.

4

EL MEU NIC - NÚMERO D'IDENTITAT CATALANA

    Un cop registrats, el fedatari us facilitarà el vostre Número d’Identitat Catalana (NIC). També el rebreu al correu electrònic que hàgiu indicat al fedatari.

Modalitats d'inscripció

Trobeu la documentació que haureu de presentar

Localitzeu un Fedatari

     CONSIDERACIONS IMPORTANTS

     Us caldrà un correu electrònic per censar-vos, per contactar amb el fedatari, per rebre el Número d’Identitat Catalana (NIC) i per d’altres notificacions o consultes del cens

     No envieu al fedatari cap documentació personal escanejada

     Porteu documents originals, no pas fotocòpies

     El Cens del Poble Català s’atansa exclusivament a persones majors d’edat

     Reviseu també la cobertura legal pel tractament de dades

     La inscripció al Cens del Poble Català és de franc

Subscripció al Butlletí