CENSA-T'HI

Filiació

El gruix del cens brolla de la Generació Primera per via de filiació. Els descendents de membres de la Generació Primera poden inscriure’s al cens per filiació. Els caldrà:

  1. Certificar el lligam genealògic directe amb un membre de la Generació Primera
  2. Certificar que l’ascendent pertany a la Generació Primera
  3. Signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana

Documentació

Per inscriure-us al Cens del Poble Català per filiació, us haureu d’identificar amb un d’aquests documents:

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT

· El primer requisit és que sou descendents d’algun membre de la Generació Primera. Us caldrà lliurar tants documents com generacions us separen d’aquest membre de la Generació Primera: si en sou fill, un document; si en sou net, dos documents; si en sou besnet, tres documents. Podeu optar per presentar DNIs i prou o bé actes de naixement o llibres de família:

    Si opteu per presentar DNIs

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol), que relaciona un individu amb els seus pares

    Si opteu per presentar actes de naixement o llibres de família

    ACTA DE NAIXEMENT, que relaciona un individu amb els seus pares
    LLIBRE DE FAMÍLIA, que relaciona un individu amb els seus fills

· Haureu de certificar el segon requisit –que el vostre ascendent és membre de la Generació Primera– amb un sol d’aquests documents al seu nom si no és altrament indicat:

    Si va néixer als Països Catalans

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT
    ACTA DE NAIXEMENT d’un fill
    LLIBRE DE FAMÍLIA

    Si es va establir als Països Catalans

    CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT històric

· El tercer requisit és signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana.

* Trobeu un fedatari del cens, aquí, quedeu-hi entesos i lliureu-li la documentació. Reviseu la cobertura legal pel tractament de dades