CENSA-T'HI

Generació Primera

Formen part de la Generació Primera, d’acord amb la proposta del Cens del Poble Català, les persones que residien:

  • al Principat de Catalunya (llevat de la Catalunya Nord), a la Franja de Ponent, al País Valencià, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa o a Formentera abans de 1950,
  • a la Catalunya Nord abans de 1955 o
  • a l’Alguer abans de 1960.

Hem triat aquestes dates i territoris per tal que la Generació Primera fos un col·lectiu sobretot de catalans, és a dir, de persones de cultura catalana.

Els membres de la Generació Primera poden inscriure’s al cens per definició. Els caldrà:

  1. Certificar que pertanyen a la Generació Primera
  2. Signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana

Documentació

Per inscriure-us al Cens del Poble Català, els membres de la Generació Primera us haureu d’identificar amb un d’aquests documents:

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT

· Haureu de certificar el primer requisit –que sou membres de la Generació Primera– amb un sol d’aquestes documents:

    Si heu nascut als Països Catalans

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT

    Si us heu establert als Països Catalans

    CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT històric

· El segon requisit és signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana.

*Trobeu un fedatari del cens, aquí, quedeu-hi entesos i lliureu-li la documentació. Reviseu la cobertura legal pel tractament de dades