CENSA-T'HI

Matrimoni

La Nació Cultural Catalana, com totes les nacions culturals del món, admet gent criada en el si d’altres cultures amb el benentès que hagin adoptat de bon grat la cultura pròpia de la nació que els acull.

Per això, els residents als Països Catalans que s’hi hagin establert fa 10 anys, si més no, i que en faci com a mínim 5 que són casats o units legalment amb algú català poden inscriure’s al cens per matrimoni. Els caldrà:

  1. Certificar que resideixen als Països Catalans
  2. Certificar que ja hi residien 10 anys enrere, si més no
  3. Certificar una unió legal de com a mínim 5 anys d’antiguitat
  4. Certificar que el cònjuge o parella d’aquesta unió pertany a la Generació Primera o és descendent d’un membre de la Generació Primera
  5. Signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana
  6. Certificar el nivell de C1 o C2 de català 

Documentació

Per inscriure-us al Cens del Poble Català per matrimoni, us haureu d’identificar amb un d’aquests documents:

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT

· Haureu de certificar que residiu als Països Catalans (primer requisit) amb el document següent:

    CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT actual

· També haureu de certificar que hi residíeu fa 10 anys, si més no, (segon requisit) amb un sol d’aquests documents:

    Si heu nascut als Països Catalans

    DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
    CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
    CI (carta d’identitat de l’estat italià)
    PASSAPORT

    Si us heu establert als Països Catalans

    CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT històric

· Haureu de certificar el tercer requisit –que sou casat o unit legalment de fa com a mínim 5 anys– per una d’aquestes vies:

    ACTA DE MATRIMONI
    CERTIFICAT DE PARELLA DE FET
    LLIBRE DE FAMÍLIA

· El quart requisit és que el cònjuge o parella és membre de la Generació Primera o descendent d’algun membre de la Generació Primera.

    – Si és censat, aquest requisit ja és certificat.

    – Si no és censat i és membre de la Generació Primera, haureu de demostrar-ho tot presentant un d’aquests documents del cònjuge o parella:

        Si ha nascut als Països Catalans

        DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
        CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
        CI (carta d’identitat de l’estat italià)
        PASSAPORT

        Si s’ha establert als Països Catalans

        CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT històric

    – Si no és censat i és descendent d’un membre de la Generació Primera, us caldrà afegir dos tràmits:

        1r. Per provar que és descendent d’aquest membre de la Generació Primera, haureu de lliurar tants documents com generacions el separen d’aquest membre de la Generació Primera: si n’és fill, un document; si n’és net, dos documents; si n’és besnet, tres documents. Podeu optar per presentar DNIs i prou o bé actes de naixement o llibres de família:

            Si opteu per presentar DNIs

            DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol), que relaciona un individu amb els seus pares

            Si opteu per presentar actes de naixement o llibres de família

            ACTA DE NAIXEMENT, que relaciona un individu amb els seus pares
            LLIBRE DE FAMÍLIA, que relaciona un individu amb els seus fills

        2n. Haureu de demostrar que aquest ascendent és membre de la Generació Primera amb un d’aquests documents al seu nom si no és altrament indicat:

            Si va néixer als Països Catalans

            DNI (carta d’identitat de l’estat espanyol)
            CNI (carta d’identitat de l’estat francès)
            CI (carta d’identitat de l’estat italià)
            PASSAPORT
            ACTA DE NAIXEMENT d’un fill
            LLIBRE DE FAMÍLIA

            Si es va establir als Països Catalans

            CERTIFICAT D’EMPADRONAMENT històric

· El cinquè requisit és signar el reconeixement de la Nació Cultural Catalana.

· El sisè requisit és certificar el nivell de coneixement avançat de la llengua catalana. Aquí hi trobareu més informació.

* Trobeu un fedatari del cens, aquí, quedeu-hi entesos i lliureu-li la documentació. Reviseu la cobertura legal pel tractament de dades