GDPR

Protecció de dades personals

Responsable: Associació Patrimoni Català

Finalitat:

  • Promoure votacions rellevants pel futur dels catalans organitzades en el si del «Cens del Poble Català»
  • Presentar el «Cens del Poble Català» davant d’estaments internacionals per al reconeixement de la Nació Cultural Catalana
  • Harmonitzar el «Cens del Poble Català» perquè els inscrits esdevinguin ciutadans d’un estat eventual

Legitimació: Autorització i consentiment del titular de les dades personals

Destinataris: Associació Patrimoni Català. Si cal per enllestir alguna de les finalitats adés exposades, compartirem les dades

Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat

Termini: 10 anys, prorrogables a 10 anys més si cal per enllestir alguna de les finalitats adés exposades

Mena de dades:

  • Dades de contacte: correu electrònic i telèfon
  • Documentació d’identificació personal
  • País de residència i codi postal
  • Certificat d’empadronament actual i històric
  • Acta de naixement
  • Llibre de família
  • Acta de matrimoni o certificat de parella de fet

Revocació: Si voleu revocar total o parcialment el consentiment donat, envieu un correu a dades@censdelpoblecatala.info