CENSA-T'HI - MATRIMONI - GENERACIÓ PRIMERA - ESTABLERTS - ESTABLERTS

Documentació

Sou aquí perquè heu indicat que us vàreu establir als Països Catalans fa 10 anys, si més no, i que el vostre cònjuge o parella es va establir

  • al Principat de Catalunya (llevat de la Catalunya Nord), a la Franja de Ponent, al País Valencià, a Mallorca, a Menorca, a Eivissa o a Formentera abans de 1950,
  • a la Catalunya Nord abans de 1955 o
  • a l’Alguer abans de 1960.

Haureu de presentar els documents següents per inscriure-us al Cens del Poble Català:

  1. DNI o CNI o CI o Passaport vostre
  2. Certificat d’empadronament actual vostre
  3. Certificat d’empadronament històric vostre
  4. Acta de matrimoni o Certificat de parella de fet o Llibre de família
  5. Certificat d’empadronament històric del vostre cònjuge o parella
  6. Reconeixement de la Nació Cultural Catalana
  7. Diploma de nivell de català